ZWO

Waar staat ZWO voor?

 • Zending
 • Werelddiaconaat
 • Ontwikkelingshulp

Wie zitten er in de commissie?
Henk Doevendans (penningmeester), Bas Hogenboom (Kerkenraad), Geertje Post en Ineke Bos (voorzitter)

Wat doen wij zoal?
Kerkdienst:
Één keer in het jaar organiseren wij een zendingsdienst.
Bangladesh:
Als gemeente sparen we voor het zendingswerk in Bangladesh. Dit project is een onderdeel van Kerk in Actie; www.kerkinactie.nl . In Bangladesh zijn de christenen ver in de minderheid. Cijfers geven aan dat minder dan 1% van de bevolking christen is.
Het project wat we ondersteunen heet Het project ‘Akha’
Een ingenieus kooktoestel ‘Akha’ gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op en Biochar houdt water langer vast, wat een groot voordeel is in perioden van droogte. Een van de voordelen voor gebruikers van ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!
Houtskool houdt koolstofdioxide (CO2) honderden tot duizenden jaren vast. Koken met de Akha voorkomt dat grote hoeveelheden CO2 door koken in de atmosfeer terecht komt. Zo’n 25 miljoen huishoudens in Bangladesh koken op ovens die veel CO2 uitstoten. Dit project is natuurlijk nog maar een begin. Maar het kreeg wel meteen veel aandacht in de pers van Bangladesh.
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) heeft dit plan voor milieuvriendelijker koken bedacht en hiermee wordt het verstookte hout ook nog eens op meerdere wijzen benut.

Lokale voordelen:

 1. Plaatselijke vaklieden
  Het streven is om de kooktoestellen door de plaatselijke vaklieden te laten maken. Dit schept banen en geeft de economie van een dorp een extra stimulans.
 2. Minder hout gekapt
  De opbrengst in de landbouw zal in het eerste twee jaar al toenemen met zo’n 30%, door het gebruik van houtskool. Doordat de kooktoestellen zuiniger stoken, wordt minder hout gekapt. Een positief effect in de strijd tegen ontbossing.
 3. Meer inkomen
  De huishoudens met een Akha vergroten hun inkomen door bijvoorbeeld Biochar aan andere boeren te verkopen.

Kledingactie:
Jaarlijks wordt in februari  een kledingactie voor Oost Europa gehouden. Ook dit jaar was het weer een groot succes, allen hartelijk dank. Contactpersoon Greetje Jensma 0527 – 203682.

Pinkster zendingscollecte:
Deze collecte wordt rond Pinksteren gehouden. Bij de muurkrant die rond Pinksteren wordt rondgebracht, is een acceptgiro bijgevoegd. Doel van deze collecte is om het zendingswerk te ondersteunen.

Stroopwafels:
Na de zomervakantie worden jaarlijks stroopwafels huis aan huis in het dorp verkocht. De opbrengst is voor ons project in Bangladesh.

Postzegels en ansichtkaarten:
Achter in de kerk staat een doos waarin u uw oude postzegels en ansichtkaarten kunt deponeren. Opbrengst is voor de zending.