ZWO

Waar staat ZWO voor?

  • Zending
  • Werelddiaconaat
  • Ontwikkelingshulp

Wie zitten er in de commissie?
Henk Doevendans (penningmeester), Bas Hogenboom (kerkenraad) en Geertje Post

Wat doen wij zoal?

Kerkdienst:
Één keer in het jaar organiseren wij een zendingsdienst.

Kledingactie:
Jaarlijks proberen we in  februari  een kledingactie voor Oost Europa / Hongarije te houden.

Pinkster zendingscollecte:
Deze collecte wordt rond Pinksteren gehouden. Bij de muurkrant die rond Pinksteren wordt rondgebracht, wordt informatie hierover verstrekt. Doel van deze collecte is om het zendingswerk te ondersteunen.

 Postzegels en ansichtkaarten:
Achter in de kerk staat een doos waarin u uw oude postzegels en ansichtkaarten kunt deponeren. Opbrengst is voor de zending.