College van Kerkrentmeesters

De bezetting en taken van het CvK :
– Bertus Stormink, voorzitter,
– Engelbert Nikkels, boekhouder,
Beiden hebben tevens zitting in de Kerkenraad.
– Truida Geerts, technische commissie en kosters,
– Marry Beens, penningmeester,
– Ate Osinga, gebouwenonderhoud.