Informatie over de dienst

De dienst begint om 9.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Er is een mogelijkheid voor oppas voor de kleinsten tijdens de dienst.

Er is elke zondag kinderdienst.

Dankgebed/voorbede
Wanneer u graag wilt dat er op een bepaalde zondag in de dienst een dankgebed of voorbede wordt uitgesproken, kunt u contact opnemen met de wijkouderling,
deze zal dan uw verzoek voorleggen aan de dienstdoende predikant.
U kunt uw verzoek ook richten aan de voorzitter (201547)
of de scriba (203344)..
U kunt ook mailen naar: scribaat@testen.pknmarknesse.nl

Dopen

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen of volwassenen die zich willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met hun wijkouderling of met de voorzitter van de kerkenraad.
Ook zij die hun kinderen de zegen mee willen geven kunnen uiteraard contact opnemen.