Informatie over de dienst

De dienst begint om 9.30 uur.

De diensten worden digitaal uitgezonden.

Elke zondag is er een kindermoment in de dienst.

Dankgebed/voorbede

Wanneer u graag wilt dat er op een bepaalde zondag in de dienst een dankgebed of voorbede wordt uitgesproken, kunt u contact opnemen met de scriba, deze zal dan uw verzoek voorleggen aan de dienstdoende predikant.

Telefoonnummer van de scriba is 06-20207191.
U kunt ook mailen naar: scribaat@pknmarknesse.nl

Dopen

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen of volwassenen die zich willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met de scriba 06-20207191
Ook zij die hun kinderen de zegen mee willen geven kunnen uiteraard contact opnemen.