Informatie over de dienst

De dienst begint om 9.30 uur.

De diensten worden digitaal uitgezonden.

Elke zondag is er een kindermoment in de dienst.

Dankgebed/voorbede

Wanneer u graag wilt dat er op een bepaalde zondag in de dienst een dankgebed of voorbede wordt uitgesproken, kunt u contact opnemen met de wijkouderling,
deze zal dan uw verzoek voorleggen aan de dienstdoende predikant.
U kunt uw verzoek ook richten aan de voorzitter tel. 06-24729761
of de scriba 06-20207191.
U kunt ook mailen naar: scribaat@pknmarknesse.nl

Dopen

Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen of volwassenen die zich willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met hun wijkouderling of met de voorzitter van de kerkenraad.
Ook zij die hun kinderen de zegen mee willen geven kunnen uiteraard contact opnemen.