Liturgisch bloemschikken

Bij iedere liturgische schikking hoort een uitleg met ruimte voor persoonlijke verdieping.

Werkgroep liturgisch bloemschikken:
Cobie, Geke en Klaas.