Liturgisch bloemschikken

Bij iedere liturgische schikking hoort een uitleg met ruimte voor persoonlijke verdieping.

Contactpersonen voor het liturgisch bloemschikken:
Cobie, Geke en Klaas.