Welkom

Wij als Protestantse Gemeente Marknesse leven van de verwondering.

Deze verwondering is dat

  • God zich met deze wereld bezighoud
  • God in Jezus Christus Zijn trouw en liefde aan ons toonde
  • God met de kracht van de Heilige Geest onder de mensen werkt

Wij willen die verwondering levend houden

  • naar God zelf
  • naar elkaar
  • naar de wereld om ons heen