Ouderlingen/Diakenen

Wijk 1
Ouderling
Siebrand Haagsma                             06 51785266

Wijk 2
Ouderling
Greetje Jensma                                   0527 203682

Wijk 3
Ouderling
Wieke Buis                                           06 51957803

Gezinsouderling
Johan Marijs                                       0527 201887

Ouderling Kerkrentmeester
Bertus Stormink, voorzitter             0527 201346
Engelbert Nikkels, boekhouder      0527 292640

Diakenen
Aukje Bonthuis                                   0527 291939
Bas Hogenboom                                 0527 201419
Marjan Mol                                          0527  201290

Scriba
Irma Profijt-Doorlag                          06-20207191 

Voorzitter