Ouderlingen/Diakenen

Ouderling
Greetje Jensma                                  0527-203682             
Colinda Dam                                      0527-201716
Klaas de Lange                                   0527-203270

Gezinsouderling
Johan Marijs                                       0527-201887

Ouderling kerkrentmeester
Engelbert Nikkels, boekhouder      0527 292640

Diakenen
                                                                 

Scriba
Irma Profijt-Doorlag                          06-20207191 

Voorzitter                                             
Harry Koopman                                  06-20429896