Ouderlingen/Diakenen

Sectie 1
Ouderling
Vacant

Sectie 2
Ouderling
Wim Nieuwenhuis                               06 24729761

Sectie 3
Ouderling
Wieke Buis                                             06 51957803

Jeugouderling
Johan Marijs                                         0527 201887

Ouderling Kerkrentmeester
Bertus Stormink, voorzitter               0527 201346
Engelbert Nikkels, boekhouder         0527 292640

Diakenen
Harm van Benthem                             0527 203437
Aukje Bonthuis                                     0527 291939
Bas Hogenboom                                   0527 201419
Marjan Mol                                           0527  201290

Scriba
Onno Stallinga                                     06-20697625 

Voorzitter
Piet Sanderse                                        0527 201547