Kerkelijkbureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de leden- en bijdragenadministratie van de gemeente. Het kerkelijk bureau ontvangt graag uw bericht bij een verandering in persoonsgegevens zoals bij geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden.
Contactgegevens:
Henk Veerbeek
Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA  Marknesse
telefoon:            0527 – 201447
e-mail:  kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl
Werkzaamheden
De leden- en bijdragenadministratie wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de geautomatiseerde faciliteiten die de Protestantse Kerk Nederland ons biedt (LRP – LedenRegistratie Protestantse Kerk).
De administratie bestaat uit:
  • ledenadministratie;
  • administratie van bijdragen via de actie kerkbalans, waar we jaarlijks aan meedoen;
  • overige administratieve aangelegenheden (bijvoorbeeld het versturen van e-mails).
Geboorte of adoptie
De geboorte of adoptie van uw kind wordt niet automatisch aan de kerk gemeld. U moet dit zelf aan de kerk doorgeven door middel van een kaartje naar het kerkelijk bureau. Uw kind wordt op grond van dat bericht geregistreerd.
Doop en belijdenis
Het kerkelijk bureau krijgt automatisch bericht als een gemeentelid wordt gedoopt of belijdenis doet.
Verbintenissen
Indien u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt, zijn de gegevens van uw partner niet automatisch bekend bij de kerk. Als u er prijs op stelt dat de kerk van uw nieuwe omstandigheden op de hoogte is, dient u zelf het kerkelijk bureau bericht te sturen.
Verhuizing
In de meeste gevallen krijgt de kerk bericht van verhuizing doordat de burgerlijke gemeente deze gegevens via de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA) doorgeeft aan de kerkelijke gemeente. Dit gebeurt echter niet altijd. Het kerkelijk bureau stelt daarom uw persoonlijk bericht hierover zeer op prijs.
Overlijden
Bericht van overlijden bereikt het kerkelijk bureau meestal via de predikant of ouderling. Als de predikant of ouderling niet betrokken is stelt het kerkelijk bureau een bericht van de nabestaanden zeer op prijs.
Wijziging lidmaatschap
Alle leden van de PKN die in Marknesse wonen zijn in principe lid van onze gemeente. Indien u lid wilt worden of wilt blijven van een andere gemeente, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij het kerkelijk bureau.
Indien u overgaat naar een ander kerkgenootschap, dient u dit schriftelijk te melden aan het kerkelijk bureau. Desgewenst kan aan u een verklaring worden verstrekt van doop en belijdenis.
Indien u niet langer lid wilt zijn van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), kunt u dit schriftelijk melden aan het kerkelijk bureau.