Berichten

Nieuwjaars groet kerkenraad

Beste gemeente,

2020 was ook voor onze protestantse gemeente in Marknesse een bijzonder jaar. Een jaar dat we ons altijd zullen blijven herinneren.
We waren gewend aan onze kerkdiensten op zondagmorgen, koffie drinken na de dienst, gezellig napraten en ontmoetingen door de week, dat missen we allemaal heel erg!
Gelukkig hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de diensten online te zetten zodat we die thuis kunnen bekijken en zodoende toch contact met elkaar te hebben.
Vrijwilligers, hartelijk bedankt!!
We zullen in 2021 (hopelijk niet heel lang) de diensten online blijven volgen.
In december 2020 werden de inspanningen van de beroepingscommissie beloond met het aannemen van het door ons uitgebrachte beroep op dominee Duijster.
Laten we hopen en bidden dat 2021 een jaar zal worden waarin we corona achter ons kunnen laten en we als gemeente van Christus er weer meer voor elkaar kunnen zijn!

Ik wens eenieder een goed en gezond 2021 toe. 

Vriendelijke groeten,
Piet Sanderse.

Overmaken collectes

Bankrekening Diaconie
IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.
Bankrekening Kerk
IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

Van harte aanbevolen