Kerkdienst bijwonen

Vanaf zondag 13 juni a.s. kunt u weer bij de kerkdiensten aanwezig zijn binnen de geldende corona-regels.
Voorlopig kunnen we maximaal 60 mensen ontvangen. Aanmelding is noodzakelijk.
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de dienst aanmelden bij mevrouw Marry Beens.
Via e-mail: aanmeldingkerkdienst@pknmarknesse.nl,
of telefonisch 0527 – 201214/06 23719578.
Ook de bezoekers die vorig jaar op een vaste lijst stonden, moeten zich opnieuw aanmelden.

Koffiedrinken na de dienst.
Vanaf zondag 13 juni willen we weer de gelegenheid geven om koffie/thee te drinken na de dienst. Dit moet wel binnen de geldende corona-maatregelen, o.a. 1,5 m afstand, geen afhalen aan het buffet.

Geplaatst in PKN Marknesse | Reacties uitgeschakeld voor Kerkdienst bijwonen

Omzien naar elkaar

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Omzien naar elkaar

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit.
Zijn er thuis problemen met de ontvangst bel dan:

Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742
of
Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

Overmaken collectes

Bankrekening Diaconie
IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.
Bankrekening Kerk
IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

Van harte aanbevolen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Overmaken collectes