Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Marknesse

“Iedereen een plek, allemaal een rol” 

Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen.
En al die delen hebben een eigen functie.
Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij ​Christus.
Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie.

Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 4 en 5