Kosters, huur en gebruik van de kerk en zalen

Algemeen
De kosterstaken van de Protestantse Gemeente Marknesse worden verzorgd door vrijwilligers, aangestuurd door twee kosterscoördinatoren die zorgen dat de taken bij de kerkdiensten en andere bijeenkomsten worden ingevuld door de kosters-vrijwilligers.
De kostersactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.
Huur en gebruik van de kerk en zalen
Voor reserveringen van zalen en ook de kerk kan contact opgenomen worden met één van de kosterscoördinatoren.
Alle gebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient ook gemeld en gereserveerd te worden bij de kosterscoordinatoren.
De kerk is ook beschikbaar voor uitvaarten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse.
 
Contactgegevens kosterscoördinatoren:Bert Jan Profijt of Tjeerdtje Doevendans
E-mail:                    koster@pknmarknesse.nl
Telefoon:                06 – 41716868