Beheer, huur en gebruik van de kerk en zalen

Algemeen
De beheerstaken van de Protestantse Gemeente Marknesse worden verzorgd door vrijwilligers, aangestuurd door twee beheerders die bij toerbeurt  zorgen dat de taken bij de kerkdiensten en andere bijeenkomsten worden ingevuld door de kosters-vrijwilligers. 
De beheersactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Huur en gebruik van de kerk en zalen
Voor reserveringen van zalen en ook de kerk kan contact opgenomen worden met dienstdoende beheerder.
Alle gebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient ook gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder.
De kerk is ook beschikbaar voor uitvaarten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse.

Contactgegevens van de beheerders:
Tjeerdtje Doevendans of Hans Kuiper
E-mail:                    koster@pknmarknesse.nl
Telefoon:                06 – 41716868