Verscherping corona maatregelen

Verscherping corona maatregelen
De landelijke overheid heeft beperkende maatregelen afgekondigd voor de komende drie weken.
Aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten zijn vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld.
De Protestantse Kerk Nederland doet wel een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Omdat wij graag willen voorkomen dat de maatregelen nog meer verscherpt gaan worden, willen wij als protestantse gemeente Marknesse hier gehoor aan geven.
Daarom worden in ieder geval de activiteiten: Bijbelstudiegroep voor senioren “Vreugde als levensstijl” van 13 oktober en de gemeente groeigroep van 4 oktober opgeschort.