Eerste zondag 40 dagentijd

 “Sta op in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
Door de glans en schittering
Die hem getoond worden
Sterker dan alle machten
Is de kracht van Gods liefde
Sta in je kracht”

Geplaatst op

Copy Muurkrant

De copy voor de volgende muurkrant dient
uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 bij de redactie binnen te zijn.    
De verschijningsdatum is rond 16 mei 2020

Inleverdata Verschijningsdata
   
   
   

            

Geplaatst op

Dogmatiek voor iedereen

Voor de groep ‘dogmatiek voor iedereen’ zijn onvoldoende aanmeldingen. Daarom gaat we niet starten.
Mocht u toch nog wel geïnteresseerd zijn, geef dit dan aan bij de kerkelijk werker. We gaan dan alsnog kijken of we de groep kunnen starten.

Geplaatst op