Nieuws

Kledingactie 4 februari

Kledingactie Oost-Europa dinsdag 4 februari!!

 

 

De ZWO-commissie organiseert weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie voor Oost-Europa.
Deze humanitaire hulpactie wordt al meer dan 20 jaar in Marknesse georganiseerd.
Oost-Europa Zending brengt hulpgoederen naar verschillende landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië, die ter plaatse opgeslagen worden in eigen depots en vervolgens verdeeld worden door plaatselijke medewerkers.
Op dinsdag 4 februari staat er weer een groep vrijwilligers klaar om uw kleding in ontvangst te nemen en te sorteren. U kunt uw kleding (schoon en heel)

Van 09.00 uur ‘s morgens tot 13.00 uur ‘s middags  in de kerk inleveren.
(of als dit niet lukt  maandagavond 3 februari tussen 19.00 uur en 20.00 uur).

Namens de ZWO-commissie
Greetje Jensma   tel. 203682

Informatie Kerkbalans 2020

De jaarlijkse actie kerkbalans begint weer. Dit jaar is ons thema ‘een goed verhaal’. Met de opbrengst van de actie kerkbalans kunnen we samen kerk zijn en kunnen we het goede verhaal betekenis geven en kan het goede verhaal doorgegeven worden. Doorgeven aan volgende generaties en doorgeven aan hen die er niet mee bekend zijn of het verhaal even zijn kwijtgeraakt.
2020 wordt een belangrijk jaar. Wij hopen dat we met de actie kerkbalans 2020 de inzet van de kerkelijk werker kunnen continueren en een parttime predikant kunnen beroepen.
Op die manier kunnen we verder bouwen aan onze gemeente, zoals dat in het beleidsplan wordt uitgewerkt.
Geef voor je kerk! Zodat jouw kerk het goede verhaal levend kan houden!
Bij de Muurkrant is een envelop met het toezeggingsformulier bijgevoegd en een antwoordenvelop. En een mooie folder waarin we uitleggen waarom uw bijdrage nodig is. De folder is vormgegeven door Lisanne Posthuma en de foto’s zijn gemaakt door Piet Ruis. We danken hen hartelijk voor hun medewerking.
Inwonende kinderen van 21 jaar en ouder worden voor de actie Kerkbalans persoonlijk aangeschreven.
Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijke kerkenwerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
Net als in 2019 kunt u bij uw toezegging direct uw bijdrage voor de Solidariteitskas*) aangeven. Daarmee vervalt de acceptgiro die u altijd apart ontving. Ook sturen we in 2020 geen acceptgiro’s voor de paascollecte en voor de eindejaarscollecte. U kunt uw bijdrage hiervoor in uw toezegging voor 2020 verwerken. Het formulier kunt u in de bijgesloten antwoordenvelop doen.
Anders dan voorgaande jaren vragen wij u, indien mogelijk, de envelop met toezegging zelf in te leveren. Dan bespaart werk voor de vrijwilligers die uw toezegging moeten ophalen.

U kunt uw toezegging uiterlijk 2 februari inleveren op de volgende adressen:

  • In de kerk in een specifiek daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte;
  • Bij Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15;
  • Bij Truida Geerts-Visscher, Warande 43;
  • Bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4.

Wanneer er geen toezegging ontvangen is, komt een vrijwilliger langs op

woensdagavond 5 februari tussen 17.30 uur en 20.00 uur.

U helpt ons erg door uw toezegging in te leveren of deze alvast klaar te leggen.
Heeft u een ophaler gemist, dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters (0527-292640) en wordt het alsnog opgehaald.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Wij rekenen op U!

Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad

Activiteiten december en januari

Bijbelstudiegroep voor senioren
Op dinsdagochtend 10 december en 14 januari van 10 uur tot 11.30 is er een bijbelstudiegroep voor senioren in de ontmoetingsruimte. We volgen het materiaal van “Ouder worden in Gods licht”. Mocht u ook willen aansluiten, wees welkom! Mocht de groep te groot worden, delen we de groep in tweeën. We hopen weer op een goed samenzijn waarin we samen kunnen groeien in het geloof en elkaar te ontmoeten!

Bidstond
Op dinsdagavond 17 december, 7 januari en 21 januari is er om 19.00 een bidstond in de consistorie. Samen God loven en aanbidden. Bidden voor onze gemeente, voor het dorp Marknesse en situaties in Nederland en de wereld. Kunt u niet, maar wilt u een gebedspunt aanleveren. Dit kan altijd!

Gemeentegroeigroep
Op zondagavond 12 januari 2020 om 20.00 komt de gemeentegroeigroep bij elkaar. We zijn begonnen met 8 mensen. Wilt u ook aanschuiven? Wees welkom. Omdat we altijd bij iemand anders thuiskomen, is het verstandig om even contact te zoeken met Marijke de Vries. Zij weet waar de volgende keer is.

Jeugdwerk
Natuurlijk zijn er ook activiteiten specifiek voor de jeugd. Alle jeugd wordt voor de clubs uitgenodigd via de app of weet dat via een rooster.
In ieder geval is er op 12 januari weer jeugdkerk, onder de kerkdienst.

Filmavond
Op vrijdag 17 januari, 19.30 wordt de film “The case for Christ” getoond in de ontmoetingsruimte van de kerk. Ik kreeg de film geadviseerd door een aantal pubers die zich afvroegen of het geloof beruste op een fabel. Ik vond het een boeiende film waarin een onderzoeksjournalist wil bewijzen dat het christelijk geloof een fantasie is, waar zijn vrouw ondertussen ook nog in is gaan geloven.  Van harte welkom.

“Geloofswandel”
In december slaan we een wandeling over, maar in januari, op maandag 27 januari willen we weer gaan wandelen. We starten om 9.00 bij de kerk. Komt u ook?

Copy Muurkrant

De copy voor de volgende muurkrant dient uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 bij de redactie binnen te zijn.
De verschijningsdatum is rond 28 maart 2020

Inleverdata Verschijningsdata
8 mei 2020 16 mei 2020
   
   

            

U wordt gezocht

Pastoraat is omzien naar elkaar, in het licht van het geloof in God. Dat betekent dat we oprechte belangstelling hebben voor de ander. Dat is toch wel heel bijzonder in de hedendaagse samenleving, waarin we wel gemakkelijk in contact kunnen blijven, maar dat het contact vaak oppervlakkig blijft. Hoe fijn is het wanneer we Gods liefde voor ons mensen kunnen uitstralen en doorgeven aan anderen. In onze gemeente gebeurt het omzien naar elkaar gelukkig al veel. Voor onze gemeente is het een verantwoordelijkheid dat er naar alle leden wordt omgezien en dat er niemand tussen wal en schip valt. Daarom blijft het belangrijk het pastoraat goed te organiseren, zodat we het met velen kunnen uitvoeren. Daarom zoeken we een ouderling die zich hiervoor wil inzetten.
We zoeken:
Iemand die vanuit het geloof wil leven
Iemand die het leuk vind te coördineren en mensen kan verbinden
Iemand die het er voor over heeft, om ook nog af en toe te vergaderen over andere aspecten van het gemeente zijn.

We hopen van harte dat u zich geroepen voelt om deze taak te vervullen in de gemeente en contact opneemt met de voorzitter Piet Sanderse. Tel. 0527-201547 of iemand van de kerkenraad even aanspreekt.

 

Avondmaal

Het avondmaal, waarin we gedenken dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Dat Jezus de schuld voor ons op zich nam, zodat we weer tot God kunnen komen. Dankzij Jezus Christus mogen we weer tot God komen en worden onze zonden vergeven.
Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij onze relatie met Jezus Christus. Hebben we een levende relatie met Jezus Christus? Proberen we te leven zoals Jezus dit ons leerde? Waarin lukt het ons niet zo te leven zoals Hij dit ons leerde? Denk daar de aankomende week eens over na. Bespreek het in gebed, vraag om vergeving, vraag om kracht om het anders te doen. Bespreek het met de mensen om je heen. Dan kunnen we volgende week samen aan het avondmaal om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan en vieren dat God ons zo genadig is, dat God van ons houdt en dat wij ons geliefd mogen weten bij God en ons vergeeft. In een studieboek over geloofsleer las ik de volgende zin:
“De gelovige is als een geliefde die zich gevonden weet door de ander en niets ander meer kan en wil dan zich openstellen voor diens liefde. Zo is het geloof de weg waarin de genade wordt ontvangen”.

Sela heeft een mooi lied over het avondmaal geschreven.

 

Inleiding op de Islam

Op maandagavond 4 november, om 20.00 in de ontmoetingsruimte verzorgt Marijke een inleiding. Aan bod komen onder andere de ontstaansgeschiedenis, het leven van Mohammed, de geloofsleer, de wet, feesten en rituelen.