Gemeente zijn tijdens de Corona crisis

Op dit moment zitten we midden in een periode met sterke beperkingen voor het ontmoeten van mensen. Dit heeft grote invloed op ons gemeente. Als bestuur proberen wij ons aan te passen aan de situatie en ook in deze tijd te zorgen dat we samen gemeente kunnen zijn en Hem kunnen blijven eren. In dit inlegvel willen we beknopt informeren over de gevolgen en de acties die lopen.Actuele informatie zullen we in deze tijd via onze website doorgeven (www.pknmarknesse.nl). We adviseren u om hier misschien wat vaker te kijken.
Online kerkdiensten met beeld en geluid vanuit onze kerk
Vanaf aanstaande zondag 29 maart worden de online kerkdiensten vanuit onze kerk uitgezonden met beeld  en geluid. Hiermee blijft u betrokken bij de kerk en onze diensten in deze moeilijke tijd.De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke wijze vinden  via de website van PKN Marknesse (www.pknmarknesse.nl).
Ook kan de dienst op een later tijdstip bekeken en beluisterd worden.
De dienst kan worden gevolgd via internet op een laptop, personal computer (p.c.), tablet of via de telefoon.
Er zijn ook nog een aantal zogenaamde Lucas kastjes beschikbaar om de diensten te beluisteren. Een internetaansluiting is hiervoor nodig. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met  Harm van Benthem, tel. 06-130 42 462
De link op de website www.pknmarknesse.nl aan de rechterzijde:

We hebben veel positieve reacties gehad en daar zijn we blij mee. Uw reacties worden op prijs gesteld zodat we de diensten kunnen verbeteren.
Via onze website kunt u gemakkelijk naar deze dient toe klikken. Binnenkort starten we ook met het uitzenden van beeld. Zodat we nog meer verbonden kunnen zijn. Alle diensten tot 1 juni gaan we op deze manier verzorgen. De diensten op Goede Vrijdag en Stille zaterdag zullen beide om 19.30 uur aanvangen.

Collecten en giften
De diensten kunnen niet bezocht worden. Wel willen we graag bijdragen voor de collecten blijven ontvangen, voor goede diaconale doelen en voor de kerk. De kosten van de kerk lopen ook door.
U kunt uw collecten met vermelding van het doel overmaken op:

Diaconie:IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse

Kerk:​​ IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Annuleringen
Door het verbod op samenkomsten kan het jeugdkamp niet doorgaan. Een teleurstelling voor deelnemers en leiding. Wij bedanken de leiding voor alle voorbereidingen die gedaan waren en hopen dat we het volgend jaar wel kunnen houden.
Ook de samenloop voor hoop kan niet doorgaan. Deze bijeenkomst wordt ook naar volgend jaar verplaatst.

Gemeente zijn
Het omgaan met deze crisis vraagt om creatieve oplossingen. Hoe we ander activiteiten kunnen opzetten en zonder fysiek bezoek naar elkaar kunnen blijven omkijken. We zijn opzoek naar mensen die hierin met ons mee willen denken. Mocht u dit willen doen neem dan contact op met Marijke de Vries.
Mocht u punten hebben die u wilt bespreken met de kerkenraad, dan kunt u die mailen naar de scriba (scribaat@pknmarknesse.nl)
Wij wensen elkaar veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze tijd.

Onno Stallinga

Geplaatst op