Activiteiten december en januari

Bijbelstudiegroep voor senioren
Op dinsdagochtend 10 december en 14 januari van 10 uur tot 11.30 is er een bijbelstudiegroep voor senioren in de ontmoetingsruimte. We volgen het materiaal van “Ouder worden in Gods licht”. Mocht u ook willen aansluiten, wees welkom! Mocht de groep te groot worden, delen we de groep in tweeën. We hopen weer op een goed samenzijn waarin we samen kunnen groeien in het geloof en elkaar te ontmoeten!

Bidstond
Op dinsdagavond 17 december, 7 januari en 21 januari is er om 19.00 een bidstond in de consistorie. Samen God loven en aanbidden. Bidden voor onze gemeente, voor het dorp Marknesse en situaties in Nederland en de wereld. Kunt u niet, maar wilt u een gebedspunt aanleveren. Dit kan altijd!

Gemeentegroeigroep
Op zondagavond 12 januari 2020 om 20.00 komt de gemeentegroeigroep bij elkaar. We zijn begonnen met 8 mensen. Wilt u ook aanschuiven? Wees welkom. Omdat we altijd bij iemand anders thuiskomen, is het verstandig om even contact te zoeken met Marijke de Vries. Zij weet waar de volgende keer is.

Jeugdwerk
Natuurlijk zijn er ook activiteiten specifiek voor de jeugd. Alle jeugd wordt voor de clubs uitgenodigd via de app of weet dat via een rooster.
In ieder geval is er op 12 januari weer jeugdkerk, onder de kerkdienst.

Filmavond
Op vrijdag 17 januari, 19.30 wordt de film “The case for Christ” getoond in de ontmoetingsruimte van de kerk. Ik kreeg de film geadviseerd door een aantal pubers die zich afvroegen of het geloof beruste op een fabel. Ik vond het een boeiende film waarin een onderzoeksjournalist wil bewijzen dat het christelijk geloof een fantasie is, waar zijn vrouw ondertussen ook nog in is gaan geloven.  Van harte welkom.

“Geloofswandel”
In december slaan we een wandeling over, maar in januari, op maandag 27 januari willen we weer gaan wandelen. We starten om 9.00 bij de kerk. Komt u ook?