U wordt gezocht

Pastoraat.

Pastoraat is omzien naar elkaar, in het licht van het geloof in God. Dat betekent dat we oprechte belangstelling hebben voor de ander. Dat is toch wel heel bijzonder in de hedendaagse samenleving, waarin we wel gemakkelijk in contact kunnen blijven, maar dat het contact vaak oppervlakkig blijft. Hoe fijn is het wanneer we Gods liefde voor ons mensen kunnen uitstralen en doorgeven aan anderen. In onze gemeente gebeurt het omzien naar elkaar gelukkig al veel. Voor onze gemeente is het een verantwoordelijkheid dat er naar alle leden wordt omgezien en dat er niemand tussen wal en schip valt. Daarom blijft het belangrijk het pastoraat goed te organiseren, zodat we het met velen kunnen uitvoeren. Daarom zoeken we een ouderling die zich hiervoor wil inzetten.
We zoeken:
Iemand die vanuit het geloof wil leven
Iemand die het leuk vind te coördineren en mensen kan verbinden
Iemand die het er voor over heeft, om ook nog af en toe te vergaderen over andere aspecten van het gemeente zijn.

We hopen van harte dat u zich geroepen voelt om deze taak te vervullen in de gemeente en contact opneemt met de voorzitter Piet Sanderse. Tel. 0527-201547 of iemand van de kerkenraad even aanspreekt.

 

Geplaatst op