Avondmaal

Het avondmaal.

Het avondmaal, waarin we gedenken dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Dat Jezus de schuld voor ons op zich nam, zodat we weer tot God kunnen komen. Dankzij Jezus Christus mogen we weer tot God komen en worden onze zonden vergeven.
Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij onze relatie met Jezus Christus. Hebben we een levende relatie met Jezus Christus? Proberen we te leven zoals Jezus dit ons leerde? Waarin lukt het ons niet zo te leven zoals Hij dit ons leerde? Denk daar de aankomende week eens over na. Bespreek het in gebed, vraag om vergeving, vraag om kracht om het anders te doen. Bespreek het met de mensen om je heen. Dan kunnen we volgende week samen aan het avondmaal om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan en vieren dat God ons zo genadig is, dat God van ons houdt en dat wij ons geliefd mogen weten bij God en ons vergeeft. In een studieboek over geloofsleer las ik de volgende zin:
“De gelovige is als een geliefde die zich gevonden weet door de ander en niets ander meer kan en wil dan zich openstellen voor diens liefde. Zo is het geloof de weg waarin de genade wordt ontvangen”.

Sela heeft een mooi lied over het avondmaal geschreven.

 

Geplaatst op