Enquête pastoraat

Om te weten te komen wat binnen onze gemeente de verwachtingen zijn rondom pastoraat, wordt er een enquête gehouden. Deze enquête maakt deel uit van het afstuderen van onze kerkelijk werker, Marijke de Vries. Hoe meer gemeenteleden de enquête invullen, hoe duidelijker het is wat u als gemeente verwacht en des te beter kan er rekening worden gehouden met deze wensen en verwachtingen. De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt voor het op te stellen beleidsplan.
De link:  https://www.survio.com/survey/d/L1I3I0W7P1A2U5C8G

Alvast bedankt voor uw medewerking.